Börsbolagets poolbil till för alla

Teknikkonsultbolaget Sweco har en bilpoolsbil som komplement till hyrbilar och arbetsfordon och som även allmänheten kan dra nytta av.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 18 mars.

Bilen finns på det börsnoterade företagets kontor i Karlstad och används förutom av de cirka 200 medarbetarna alltså av utomstående.

– Vi har pratat om att skaffa en gemensam kontorsbil, men att ko?pa in en bil innebar att vi sja?lva skulle beho?va administrera och ta hand om den. Vi insa?g att det inte skulle funka da? ingen kunde ta ansvar fo?r att sko?ta bilen, sa?ger Magnus Wackerfeldt, ”transportation planner” pa? Sweco, och konstaterar att kontorsbilen nu kan bli maximalt utnyttjad.

– Va?r poolbilslo?sning blir ba?de ekonomiskt fo?rdelaktig fo?r oss och bidrar till en ha?llbar samha?llsutveckling, sa?ger Magnus Wackerfeldt.

Sunfleet, Sveriges största bilpool, ser till att bilen blir servad, försäkrad och tvättad.