Bostadsbyggare sätter solceller på alla sina nyproducerade hus