Boverket förtydligar om energideklarationer

Typkoden för fritidshus avskaffas vid taxeringen 2015. Därför gör Boverket en ändring i föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.