Boverket ger förslag som ger begränsad klimateffekt