Bränslebesparande teknik kan göra stor skillnad för de tunga vägtransporterna

Genom att använda bränslebesparande teknik på alla nya tunga vägtransporter kan dessa minska sina koldioxidutsläpp med 28 procent till 2030, visar en ny EU-studie.

Inom EU står tunga fordon för ungefär en fjärdedel av koldioxidutsläppen från vägtransporter och cirka sex procent av de totala utsläppen. Trots vissa förbättringar i bränsleeffektivitet under de senaste åren så ökar nivåerna, främst till följd av den ökande godstrafiken på väg, skriver Energy Enviro.

Den nya studien, publicerad av Europeiska kommissionen, visar att man skulle kunna minska dessa utsläpp med 28 procent till 2030 genom att tillämpa bränslebesparande teknik på alla nya tunga fordon från och med 2020.

Studien bygger på en jämförelse mellan teknik som används vid tunga transporter i USA och inom EU. De potentiella utsläppsminskningarna är något högre än vad man kommit fram till i tidigare EU-studier.