Brasklapp om avfallsförbränning i fossilfritt branschlöfte från värmesektorn