Brist på arbetskraft med rätt kompetens hotar regeringens klimatplaner