Bryssel inför gratis kollektivtrafik när luftföroreningarna är kraftiga

För ett par veckor sedan meddelade Tyskland att man övervägde att införa gratis kollektivtrafik i vissa städer för att få bukt med luftföroreningarna. Nu inför Bryssel gratis kollektivtrafik under dagar med kraftiga luftföroreningarna.

Enligt de nya reglerna blir kollektivtrafiken gratis ifall nivåerna av skadliga partiklar i luften legat över medelvärdet på 51-70 mikrogram per kubikmeter luft, i mer än två dagar. Andra åtgärder som övervägs är att sänka fartbegränsningar för bilar med en tredjedel och förbjuda vedeldade spisar och kaminer. Enligt myndigheterna kan reglerna komma att införas till sommaren. I EU högkvarteret har det varit ett pinsamt faktum att Bryssel, EU:s huvudstad, inte lever upp till de utsläppsgränser som unionen satt upp. Men med de nya åtgärderna ämnar man nu att ta tag i problemet. Det rapporterar The Guardian.