Bucht: ”Det är en bra kompromiss”

EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffade på torsdagen en överenskommelse om 2016 års fiskekvoter i Östersjön för torsk, sill, skarpsill, rödspätta och lax.

Den här artikeln publicerades den 23 oktober i Miljöaktuellt Idag.

Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), en av ministrarna på mötet, blev resultatet av förhandlingarna i Luxemburg en framgång för hållbart fiske i Östersjön.

– Detta kommer gynna vår fiskerinäring, våra kustsamhällen och tillhandahålla hälsosamma livsmedel både för oss och för framtida generationer. Även om Sverige hade velat gå längre anser jag att detta är en bra kompromiss. Vi kommer självklart att fortsätta arbeta för att vi ska nå hela vägen mot ett hållbart fiske, säger Bucht.

Överenskommelsen innebär en oförändrad kvot för laxfisket i Östersjön och en 20 procents minskning av kvoterna för torsk i hela Östersjön. Kvoterna för sill ökar med 18 procent i västra Östersjön och med 9 procent i centrala Östersjön, medan den minskar med 10 procent i Rigabukten och med 24 procent i Bottenviken och Bottenhavet. Kvoten för skarpsill minskar med 5 procent och ökar för rödspätta med 18 procent.

Rådet har även enats om kompletterande bevarandeåtgärder såsom en flytt och förlängning av stängningsperioden i ett lekområde för torsk.