Budskap från framtidens ledare

Världens ledare, lyssna! Här kommer ett skepp lastat med budskap från världens ungdomar - framtidens ledare.

Briggen Tre Kronor, ambassadör för Östersjöns miljö, tillväxt och ungdomar, seglar just nu mot Köpehamn med en värdefull last av ungas röster i klimatfrågan. Rösterna kommer från hela världen och kommer att presenteras och spelas upp för världens ledare under klimatmötet i Köpenhamn.

Här nedan kan
du se och höra tre av framtidens ledare berätta hur de ser på klimatfrågan.

Här kan du se fler unga tycka till om klimatet.