“Byggsektorn måste även kunna hantera människohandel”