C: Regeringens lagförslag för tunga lastbilar missar målet