C40: Stockholm ligger i fas med Parisavtalets krav