Cancer vanligare nära glasbruk

Vissa cancerformer är vanligare bland människor som bor nära glasbruk. Än så länge vet forskarna inte exakt vad det beror på men en hypotes är att det finns tungmetaller i marken runt bruken.

Vissa cancerformer är vanligare bland människor som bor nära glasbruk. Än så länge vet forskarna inte exakt vad det beror på men en hypotes är att tungmetaller som arsenik, kadmium och bly finns i marken runt bruken.

För att ta reda på orsaken uppmanar man därför nu 8 000 personer som under en kortare eller längre tid bott nära glasbruken i Nybro och Emmaboda, att besvara en enkät med frågor om bland annat livsstil, kostvanor och sjukdomar. Ett tusental av de tillfrågade kommer också att få lämna blod- och urinprov. Det rapporterar SVT.