Carl Schlyter: Utan partiaktiva kommer miljörörelsen förlora mycket folk