Chalmers leder internationell forskning om klimatförnekelse

Med Chalmers i Göteborg som nav etableras nu världens första, globala forskarnätverk om klimatförnekelse.

Foto: .Martin./Flickr

Ett nytt forskningsnätverk med Chalmers som nav ska bland annat studera hur högernationalismens framfart i Europa bidragit till att klimatförnekelsen ökat.
– Två starka grupper har gått samman i den här frågan: utvinningsindustrin och högernationalister. Kombinationen gör frågan aktuell på ett oerhört mycket mer dramatiskt sätt än tidigare, säger Chalmersforskaren Martin Hultman, docent i teknik-, vetenskaps, och miljöstudier, till Aktuell Hållbarhet.

Genom det nya forskningsprojektet etableras en internationell samarbetsplattform för forskning om klimatförnekelse, Centre for Studies of Climate Change Denialism, CEFORCED, som kopplar ihop världens cirka 40 främsta vetenskapliga experter på området och ger möjlighet till internationella jämförelser.

En internationell konferens är planerad i början av 2019 och CEFORCED kommer inom kort att lansera en hemsida.
– Vår förhoppning att de här frågorna där kan diskuteras brett, även utanför den snäva forskarkretsen, säger Martin Hultman.

Chalmers del av projektet har säkrad finansiering de kommande tre och ett halvt åren via Energimyndigheten. Därtill kommer Chalmers erbjuda internationella gästforskare att arbeta under den nya plattformen.

Högernationalismens koppling till klimatförnekelse är ett relativt outforskat område, men nyligen publicerade Environmental Sociology en artikel där Martin Hultman och norska forskarkollegor visar på sambandet mellan konservatism, främlingsfientlighet och klimatförnekelse.

Ta del av studien om klimatförnekelse i Norge