COP 24 inleds – många utmaningar när Parisavtalet ska genomföras

När stats- och regeringschefer i dag möts under inledningen av klimattoppmötet COP24 i polska Katowice är förhoppningen att lägga grunden för ett genomförande av Parisavtalet.

Sir David Attenborough talade på öppningsceremonin av COP 24 i Polen. Foto: FN

Fokus under årets klimatmöte, som pågår fram till den 14 december, är att besluta om Parisavtalets regelbok, vilken ska styra hur Parisavtalet genomförs i praktiken. Inför COP24 har det dock sett svårt ut att enas om hur världens länder ska gå vidare. Två stora stötestenar handlar om finansiering av klimatarbetet och hur rapporteringen från världens länder ska gå till. Något som även kan göra det svårare att driva igenom Parisavtalet, jämfört med Kyotoavtalet, är att klimatavtalet från Paris 2015 är otydligare skrivet och saknar fasta siffror. Det kan påverka hur lång tid förhandlingsprocesserna tar.

Under mötet i Katowice kommer också den så kallade Talanoadialogen att äga rum. Det blir det första tillfället sedan klimatmötet i Paris 2015 där länderna gemensamt utvärderar hur det globala klimatarbetet svarar mot 1,5-gradersmålet samt hur ambitionen i klimatarbetet kan höjas.

Efter dagens möte följer förhandlingar på tjänstemannanivå fram till andra veckan då mötets högnivådel börjar. Parallellt med förhandlingarna pågår också det som kallas Global Climate Action Agenda som ska skapa utbyte mellan stater och icke-statliga aktörer.