CSR-verktyg ska hjälpa fastighetsägare med hållbarhet