Danmark fördubblar skrotningspremien för äldre dieselbilar