Danske Bank: Livscykelanalys får ökat fokus i gröna fastighetsobligationer