Därför borde alla tak vara gröna

Sveriges städer blir allt tätare och grönområden ersätts med betong. Lösningen? Vi kan flytta upp växterna på taken för att tackla temperaturhöjningar och översvämningar.

Kanadensiska Toronto och Basel i Schweiz har något gemensamt: Lagar om att nybyggda hus måste täckas av växter. Fransmännen röstade under 2015 även genom lagen att nybyggda kommersiella byggnader delvis måste täckas av växter eller solpaneler.

Dagens gröna tak är en reaktion på våra täta städer och konsekvenserna ökar i takt med att fler grönområden tas bort.

– När man bygger täta städer med färre parker förändrar man miljön. Temperaturen stiger, regnvattnet rinner av snabbare och färre arter trivs där, vilket ger effekter, säger Tobias Emilsson, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, till KIT. Han tror att det kommer ske en ökning av gröna tak i framtiden.

En spansk-italiensk studie visar att gröna tak släpper in 60 procent mindre värme än svarta tak. Växterna bidrar även genom att suga åt sig regnvatten så att det långsammare når avloppssystemen.