Därför får nya riksdagen historisk klimatutmaning

Den nya riksdagen kommer att ställas inför historiskt svåra och motsägelsefulla vägval. Det menar fyra representanter för Global Utmaning.

Spelfältet för energi- och klimatpolitik har förändrats dramatiskt. Orden kommer från Kristina Persson, Allan Larsson, Anders Wijkman och Nannan Lundin, samtliga på Global Utmaning, som i en debattartikel i Svenska Dagbladet pekar på de historiskt svåra utmaningar som höstens nya riksdag kommer att ställas inför.

Utmaningen för Europa består enligt debattörerna i att frigöra sig från fossilekonomin i öst och samtidigt inte låta sig frestas av andra sidan Atlanten. Författarna syftar på Rysslands politik mot Ukraina och vårt beroende av rysk gas samt den snabba utvecklingen av skiffergasutvinning i USA.

Att byta rysk gas mot amerikansk gas är varken praktiskt eller ekonomiskt, skriver författarna. Och att utvinna skiffergas i Europa tros bli mångdubbelt dyrare än priset för att ta upp gasen i USA.

Ljuspunkterna finns i den snabba utvecklingen av och prisfallet på förnybar energi i Europa de senaste åren.

Riksdagspolitikerna kommer, enligt artikeln, att ställas inför flera komplexa och ibland motsägelsefulla vägval för att väga samman energisäkerhet, ekonomi, klimat och social stabilitet.

Enligt en tidigare rapport från Global Utmaning kan dock Norden spela en nyckelroll i omställningen. Här nämns bland annat den integrerade elmarknaden och den gemensamma elcertifikatmarknaden mellan Sverige och Norge.

Debattartikeln bygger på Global Utmanings färska rapport Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat – fem frågor väljarna bör få svar på. En av frågorna lyder: Anser du och ditt parti att Sverige ska driva en aktiv linje för mer ambitiösa mål inom EU eller ska Sverige nöja sig med EU-kommissionens förslag?