Därför förgiftade SLU åkermark med radioaktiva ämnen

På 1960-talet kontaminerade SLU åkermark med radioaktiva ämnen på uppdrag av Försvarets forskningsanstalt. Nu oroar sig närboende om risker och effekterna av övrig åkermark.

Det är Sveriges Radio Upplandsnytt som berättar om jordmassor med giftiga radioaktiva ämnen som nyligen grävts upp från åkermarker i Balingsta utanför Uppsala. Det är framförallt ämnena cesium och strontium man hittat och markägaren Bertil Söderberg berättar för Upplandsnytt att SLU bedrivit forskning kring radioaktivitet på uppdrag av Försvarets forskningsanstalt. Enligt Bertil Söderberg sattes ämnena ner i åkermarken på 1960-talet
– Man har kontaminerat marken med radioaktivt cesium och strontium och sen skulle man se hur växterna tar upp det här vartefter. De första 15-20 åren skördade man varje år och mätte hur mycket radioaktivitet det fanns, säger han till Upplandsnytt.

Forskningen som SLU bedrivit gick bland annat ut på att se hur eller om man kan skydda sig mot radioaktivt nedfall, till exempel från kärnvapensprängningar, med hjälp av olika gödslings- och kalkningsmetoder.

Enligt Upplandsnytt har grävningarna nu väckt oro och frågor i trakten. På SLU säger man emellertid att de radioaktiva ämnena inte varit farliga för de närboende.

Efter den första nyheten om Balingsta rapporterade Sveriges Radio Upplandsnytt också om andra områden kring Uppsala som testats med radioaktiva ämnen av SLU. Anledningen till att man inte forslat bort jorden förrän nu uppges av SLU vara att man inte vetat vart jorden kunde förvaras. Nu står det klart att den radioaktiva jorden kommer att tas emot av Ragn-Sells deponi.