Därför försvarar LRF ekologiskt jordbruk

Ordföranden kritiserar kategoriska SLU-forskare

Marknaden belönar inte hållbara system och gör det dyrt att handla miljövänliga livsmedel, säger LRF:s ordförande Helena Jonsson i en intervju i Veckans Affärer.

Hälften av maten som konsumeras i Sverige importeras vilket betyder att Sverige exporterar negativ miljöpåverkan. I framtiden kommer ekologiska lantbruk att ha en stor betydelse, menar hon, och kritiserar det svenska lantbruksuniversitetet för att vara för kategoriska.

"Jag tycker det är tragiskt att ledande företrädare för vårt svenska lantbruksuniversitet, SLU, så kategoriskt dömer ut ekologiskt jordbruk", säger hon i Veckans Affärer.