Därför kan Sverige inte förbjuda fossilbilar

Nationellt fossilförbud inte möjligt, men städer kan gå före. Det visar en ny rapport som Aktuell Hållbarhet och 2030-sekretariatet låtit göra.

Foto: Pxhere

Sverige kan inte som enskilt land förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar eller försäljning av bensin och diesel. Det visar en rättsutredning som Åsa Romson, miljöjuridisk expert på IVL Svenska Miljöinstitutet, gjort för Aktuell Hållbarhets och 2030-sekretariatets räkning.

Enligt Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ska en utredning tillsättas under 2019 med syftet att förbjuda nya bensin- och dieseldrivna bilar, något som enligt avtalet kräver godkännande från EU-kommissionen. Men Åsa Romsons utredning visar att ett sådant godkännande inte är möjligt då det skulle strida mot EU:s inre marknad, närmare bestämt direktiven för typgodkännande av nya bilar och bränslekvalitetsdirektivet.

Samtidigt kommer Åsa Romson fram till att det istället kan vara möjligt att förstärka den svenska reduktionsplikten så att resultatet i praktiken blir en utfasning av fossila drivmedel. Bränslekvalitetsdirektivet är nämligen ett minimidirektiv, vilket gör att Sverige kan sätta en högre nivå. Men om EU kommer fram till att en sådan reduktionsplikt skulle utgöra ett handelshinder så går det inte.

En mer framkomlig väg är enligt Åsa Romson att städer går före genom att införa den strängaste miljözonen, av hälsoskäl.
– Att göra det i städer är rättsligt sett en helt annan fråga än om länder gör det. Den skarpaste miljözonen skulle man väl i princip kunna kalla ett fossilfordonsförbud, sade den tidigare miljöministern när hon presenterade sin utredning på konferensen Ekotransport i Stockholm.

Läs Åsa Romsons rapport