Därför kan vattenkraft inte kallas förnybar

Vattenfall, E.On och Fortum KO-anmäls nu för att de hävdat att deras vattenkraft är förnybar.

Det är organisationen Älvräddarnas Samorganisation som upptäckt att företagens användningen av begreppet "förnybar" om sin vattenkraft strider mot ISO 14021:s regler för hur företag får marknadsföra sig med miljöargument. ISO 14021 är också det regelverk som Konsumentverket (KO) använder sig av och följer upp.

Enligt Älvräddarna säger reglerna i ISO 14021 att påståenden om förnybarhet endast kan godkännas om vattenkraften produceras i enlighet med Brundtlandrapportens kriterier för hållbar utveckling. Något som definieras förnybart måste alltså enligt Älvräddarnas resonemang också definieras hållbart. Enligt samma resonemang kan svensk vattenkraft, med de juridiska och lagliga tillstånd man har idag och de stora miljöproblem som skapas, inte sägas vara förenlig med kriterierna för hållbar utveckling.