Därför kom miljöbilsboomen av sig

Miljöbilsandeln stod still och andelen bilar som drevs av förnybara drivmedel var den lägsta sedan 2006.

Det är Gröna Bilister som konstaterar att 2011 var ett förlorat år för grön bilism. 122 418 miljöbilar 2011 var visserligen ett nytt rekord, men miljöbilsandelen steg bara från 40,1 till 40,2 procent. Dssutom domineras miljöbilarna nu helt av dieselbilar – bara 18,2 procent av miljöbilarna går på el. Det som krävs för att miljöbilsboomen ska fortsätta är enligt Gröna Bilister att regeringen kraftigare och tydligare stimulerar marknaden frö fossilbränslefria bilar.
– Vi har hamnat på ett stickspår som blir en återvändsgränd om inte regeringen snabbt klargör den långsiktiga stimulansen för fossilbränslefria bilar, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.