Därför kraftsamlar religiösa ledare inför klimattoppmötet

Världens religiösa ledare samlas inför det kommande klimattoppmötet i New York. Bland deltagarna finns förre ärkebiskopen Anders Wejryd.

Den 23 september håller FN ett toppmöte i New York som är tänkt att höja temperaturen i klimatförhandlingarna. Dagen innan samlas världens religiösa ledare för att bidra på sitt speciella sätt.

– Religioner bär på ett längre perspektiv än vad politiken gör idag. Därför är vår röst viktig för att visa på vårt ansvar och behovet av en rättvis fördelning som sträcker sig över generationsgränserna, säger förre ärkebiskopen Anders Wejryd i en kommentar.

De religiösa ledarna kommer att göra ett uttalande som poängterar att jordens framtida öde inte enbart handlar om politik och tekniska lösningar, utan också om vårt sätt att se på jorden och vår livsstil att göra.

Fredrik Reinfeldt och Lena Ek kommer att delta på det följande FN-mötet. I delegationen för Svenska kyrkan ingår förutom Anders Wejryd också Henrik Grape och Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare.