Därför leder pliktkänsla till framgång

När företag söker folk talas det ofta om flexibilitet, kreativitet eller social förmåga. Men det enda personliga drag som verkligen leder till framgång är pliktkänsla enligt forskare.

Forskare pekar ut pliktkänsla som det enda enskilda personlighetsdrag som leder till framgång, enligt Business Insider.

Människor som är plikttrogna  bättre betyg i skolan, begår färre brott och är gifta längre. De lever längre och drabbas i lägre grad än andra av stroke och Alzheimers och har lägre blodtryck. Det påstår i alla fall författaren Paul Tough som skrivit en bok om hur barn lyckas i livet. Och han får stöd av forskare.

Enligt en studie som gjorts av amerikanska National Institute of Mental Health tjänar plikttrogna män mer än andra. Flera forskarstudier pekar också ut pliktkänsla som den viktigaste faktorn för att hitta och behålla jobb.

I grunden handlar det om att plikttrogna människor tenderar att vara organiserade, ansvarsfulla och välplanerade. Att komma i tid, göra ett noggrant jobb och vara omtänksam mot dina kolleger är helt enkelt ett stort plus.

– Pliktmedvetna människor gör helt enkelt en lång rad saker bättre än oss andra, säger psykologen Brent Roberts som forskar om pliktkänsla vid Universitetet i Illinois.

Ett enkelt sätt att se vem som är plikttrogen på en arbetsplats är, enligt Brent Roberts, att se vem som kommer i tid. En punktlig person är en människa som är tillräckligt välplanerad och som bryr sig tillräckligt mycket för att komma i tid.
Ännu viktigare, men mindre tydligt, är att titta på hur människor klarar bakslag.

– En plikttrogen person har en plan även när något misslyckats, säger han.