Därför mår den svenska uttern bättre igen

Uttern har haft det tufft i Sverige de senaste årtiondena. Men nu mår uttern i Sverige bättre igen, konstaterar Naturhistoriska Riksmuseet.

I ett pressmeddelande berättar Narturhistoriska Riksmuseet att utterrn nu mår bättre i Sverige och att det idag finns fyra gånger fler uttrar än vad det gjorde för trettio år sedan. Orsaken tros vara att vi nu ser resultatet av att miljögiftet PCB förbjöds på 1970-talet. Halterna av PCB har sjunkit till en tredjedel. Samtidigt har djurets reproduktionsförmåga ökat. Enligt Naturhistoriska Riksmuséet bedömer forskarna att det idag finns 2000 uttrar i Sverige.


Grafik: Naturhistoriska Riksmuseet.