Därför rasar förtroendet för FSC

Miljörörelsens avhopp skakar certifiering

Först gick Fältbiologerna ur, sedan Naturskyddsföreningen och senast i raden Jordens Vänner. Organisationerna tycker att de uppställda kraven är för svaga och att skogsbolagen bryter mot dem utan att något händer.

Det innebär att
konsumenternas förtroende för FSC (Forest Stewardship Council) är hotat, menar statsvetaren Johanna Johansson vid Umeå universitet.

"Trovärdigheten för FSC kan undermineras på lång sikt om den fortsätter att ha svagt stöd av svenska miljöorganisationer", säger Johanna Johansson till SR Vetenskapsradion.

Från miljörörelsen finns nu bara Världsnaturfonden och Sveriges Ornitologiska förening kvar i organisationen.