Därför ser det mörkt ut för Östersjön

Mer regn och mindre fisk är vad som förutsägs för Östersjöns framtid.

Det här artikeln publicerades i omvärldsbrevet Miljöaktuellt Idag den 2 juni.

Bakom den dystra prognosen står 80 Östersjöforskare från bland annat SMHI, SLU och Umeå universitet.

Forskningen visar att klimatförändringarna gör födoväven mindre effektiv i de nordligaste delarna av Östersjön. Stegen mellan de längsta nivåerna av väven, som innehåller bland annat växtplankton, och de högsta stegen med stora fiskar blir allt fler. Konsekvensen är minskad fiskproduktion.

Det visar forskningsresultaten i det femåriga programmet EcoChange.

– Att klimatförändringarna kommer att få konsekvenser för Östersjön vet vi, och vi vill nu gå vidare med att kvantifiera dessa förändringar och koppla dessa till förvaltning och skydd av våra värdefulla havsområden, säger Agneta Andersson, professor vid Umeå universitet och koordinator för EcoChange.

Läs mer här.