Därför ska ingen behöva betala för att arbeta på Ikea

Ingen ska behöva betala för att få ett arbete och rekryteringskostnader ska helt bäras av arbetsgivaren. Det är grundtanken i den så kallade ”Employers pay principle” som Ikea tillsammans med tre andra globala storföretag nu ställer sig bakom.

Foto: Jonatan Olsson/Futurniture

The Leadership Group for Responsible Recruitment är ett nytt samarbete som nu initieras av Ikea, Coca Cola, HP och Unilever. Gruppen ska fokusera på ansvarsfull rekrytering och arbeta mot exploatering av migrantarbetare i globala leverantörskedjor.

Ett viktigt verktyg i kampen för bättre förhållanden för migrantarbetare är det som i dag kallas ”Employers pay principle” som slår fast att ingen arbetstagare ska betala för att få en anställning och att alla rekryteringskostnader ska bäras av arbetsgivaren. Enligt Ikea och de övriga företagen i gruppen kan principen, om den införs i företagens praxis, öka skyddet för migrantarbetare och minska riskerna för tvångsarbete i världen. Enligt den globala fackliga organisationen ILO är i dag 21 miljoner människor, 0,3 procent av världens befolkning, offer för tvångsarbete. Just migrantarbetare anses av ILO vara en extra utsatt grupp.

”Employers pay principle” slår inte bara fast att migrantarbetare inte ska betala ett företag för att få en anställning. Principen innefattar också krav på potentiella arbetsgivare att sörja för eventuella kostnader i rekryteringsprocessen som till exempel transporter, avgifter för färdighetstester, medicinska undersökningar och andra kostnader för dokumentation eller tillstånd. Om anställningen är tillfällig bör företag också stå för eventuella kostnader för återresor till hemorten.

Ikea och The Leadership Group for Responsible Recruitment uppger att de genom samarbetet vill öka medvetenheten om de positiva fördelar som de anser att en ansvarsfull rekryteringsprocess ger. I arbetet vill de få med sig vd:ar på företag inom alla branscher och sektorer. Bland de mål som gruppen satt upp nämns att ta fram en vägledning för företag kring implementering av ”Employer pays principle” och att övertyga branschorganisationer att föra in principen i organisationernas uppförandekoder.

Läs The Leadership Group for Responsible Recruitment