Därför släpps genmodifierade denguamyggor ut i det fria

I Malaysia har man släppt ut genmodifierade myggor i det fria. Ett lyckat första steg för att bekämpa denguafeber, menar myndigheterna. Men forskare och miljörörelsen är kritiska.

Det är SR Vetenskapsradion som berättar om experimentet med genmodifierade myggor i Malaysia. 6000 genmodifierade dengua-myggor släpptes ut i ett obebott område i Malaysia. Myggorna är förändrade så att deras larver dör redan i larvstadiet. Genom att myggorna sprider sig över Malaysia hoppas man få ner det totala antalet myggor som kan sprida den dödliga dengua-febern.


Denguamygga. Foto: Wikimedia Commons

Forskare och miljörörelse är emellertid kritiska till projektet då man inte vet vad vilda genmodifierade insekter har får påverkan på ekosystemet. Dessutom har det visat sig att en del av larverna trots allt överlever vilket innebär att det finns en risk att den konstgjorda arvsmassan sprids vidare i naturen.
– Detta är helt nytt för alla. Innan man har kunskaperna bör man inte sätta ut insekter som flyr och sprider sig i ekosystemet, säger Thomas Böhn vid det norska forskningsinstitutet Genök till SR Vetenskapsradion.