Delade meningar om aktiebolagslagen betydelse för hållbarhetsarbetet