Delade meningar om EU-parlamentets beslut om förnybart