Nygammalt vapen ska hjälpa Demokraterna att stoppa Trumps klimatpolitik

Syftet är att skapa en plattform där demokraterna kan lyfta klimatfrågor och ifrågasätta Trumpadministrationens inställning till den globala uppvärmningen.

Foto: Wikimedia Commons

Efter att demokraterna vann representanthuset i det amerikanska mellanårsvalet planerar partiet nu att återuppliva en kommitté som arbetar med klimatförändringar. Det rapporterar Bloomberg.

Den demokratiska kongressledamoten, Nancy Pelosi, som förutspås bli ny talman i kongressen, kommer enligt Bloombergs källa att uppmana sina kollegor att återskapa kommittén som instiftades av henne 2007 men som upplöstes när republikanerna tog kontroll över kammaren 2011.

Om kommittén röstas igenom skulle demokraterna få en plattform för att sprida sin oro över den senaste IPCC-rapporten och ifrågasätta Trumpadministrationens inställning i klimatfrågan.

Den tidigare kommittén för energioberoende och global uppvärmning hade inte rätt att lägga fram egna lagförslag men kunde ändå använda sig av utfrågningar i kongressen för att lyfta fram demokraternas ståndpunkt i klimatfrågan, utvärdera framsteg inom förnybar energi och konsekvenserna av klimatförändringarna. Kommitténs arbete bidrog bland annat till att bana väg för ett lagförslag om ett system med utsläppsrätter. Förslaget som presenterades 2009 röstades igenom i kammaren men stoppades i senaten.