”Den cirkulära ekonomin omsätter 1 procent av BNP”