Den fria hastigheten på Autobahn kan avskaffas

Möjligheten att köra riktigt fort på Autobahn i Tyskland kan avskaffas år 2023.

Autobahn. Foto: Marcus Wöckel/ Pexels

Tiden med fri fart på den tyska motorvägen Autobahn kan snart vara över. Enligt ett nytt förslag som regeringen ska ta ställning till kan hastigheten på motorvägen begränsas till max 130 kilometer i timmen. Det avslöjar Reuters som dagit del av ett antal åtgärdsförslag som den tyska regeringen kommer att ta ställning till inom kort. Förslagen har tagits fram av tyska Kommittén för framtida transporter som arbetar på uppdrag av regeringen för att minska den tyska transportsektorns utsläpp.

Förutom hastighetsbegränsningar på den klassiska motorvägen Autobahn föreslår kommittén en fossil bränsleskatt och kvoter som ska öka försäljningen av elbilar. En drivkraft bakom kommitténs förslag är de EU-regler som slår fast att Tyskland kan komma att tvingas betala dryga böter om regeringen inte lyckas minska utsläppen av växthusgaser och kväveoxider. Utsläpp från Tysklands transportsektor ökar konstant och har inte haft någon årlig minskning sedan 1990-talet.

Införandet av hastighetsbegränsningar på Autobahn och den nya bränsleskatten föreslås träda i kraft år 2023.