Den gröna finansmarknaden drivs av millennials

På bara några år har den amerikanska marknaden för gröna investeringsprodukter vuxit med 33 procent och det är den unga generationen som driver utvecklingen.

Mellan 2014 och 2016 växte marknaden för gröna investeringsprodukter i USA med 33 procent, från 6,57 miljarder dollar till 8,72 miljarder. Ökningen beror i första hand på den unga generationen, så kallade ”millennials”, intresse för hållbara investeringar. Det visar en ny studie från Morgan and Stanley som slår fast att sannolikheten för att millennials investerar i hållbara finansprodukter är dubbelt så stor som för andra åldersgrupper. Enligt rapportförfattarna är det yngre personers intresse för miljövänliga produkter och en hållbar livsstil över lag som nu spillt över på finanssektorn.

Amit Bouri, medgrundare och chef för the Global Impact Investing Network, säger till tidningen Buisness Insider att resultatet av Morgan and Stanley´s undersökning visar toppen på ett isberg. Under de kommande åren förutspår han att vi kommer att få se allt fler gröna investeringsprodukter på marknaden. Detta innebär också ett hittills oöverträffat pengaflöde till fonder som finansierar sociala projekt och miljöprojekt.

Men trots att den gröna finansmarknaden växer kraftigt finns fortfarande en misstro mot gröna produkter. Morgan and Stanley´s undersökning visar att majoriteten av investerarna, även millennials, tror att de konventionella alternativen ger högre avkastning än de gröna investeringsmöjligheterna.

Läs rapporten här