Den svenska materialkonsumtionen fortsätter att öka