”Det är bråttom med nya spelregler för biogasen”

DEBATT Den nuvarande skattebefrielsen för biogas löper ut 2020. Därefter är framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen. Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen. Det skriver Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande 100% förnybart, och Palle Borgström, förbundsordförande LRF.