“Det är dags att börja planera för en krympande ekonomi”