“Det finns ingen kapacitetsbrist i EU:s återvinning av fartyg”