”Det finns inget likhetstecken mellan digitalisering och hållbarhet”