”Det viktigaste är att minska utsläppen”

DEBATT/SLUTREPLIK Jordens Vänners kritik är huvudsakligen riktad mot att förändra ”det orättvisa ekonomiska system som orsakat klimatförändringarna”. Hur ett sådant ser ut berättar de dock inte. För oss är det viktigaste att minska utsläppen, skriver Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet.

Jordens vänner skriver i sin replik den 8 juni att ”Hagainitiativet gör det som är enkelt i stället för det som är viktigt”. För oss är det viktigaste att minska utsläppen. Det arbetar Hagainitiativets företag med varje dag och för att nå ett av världens mest ambitiösa mål för ett företagsnätverk: utsläpp nära noll till år 2030.

Jordens Vänners kritik är huvudsakligen riktad mot att förändra ”det orättvisa ekonomiska system som orsakat klimatförändringarna”. Hur ett sådant ser ut berättar de dock inte.

Vi kommer att fortsätta lägga vårt fokus på att minska utsläppen i Sverige och i alla våra värdekedjor, såväl i Sverige som utomlands. Vi kommer även att fortsätta påverka politiken för att den ska hjälpa oss att minska utsläppen snabbare. Detta är både viktigt och svårt.

Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet