Digital volontärplattform kopplar ihop företag med sociala entreprenörer