Digitala verktyg kan hjälpa donerad mat att komma till bättre nytta