Digitaliseringen – på gott och ont

Teknikboomen kan vara både bra och dålig för en hållbar utveckling, enligt ny forskning.

Forskare vid Centre for sustainable communications (CESC) på KTH har kikat på hur användningen av digitala tjänster kan bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Slutsatserna är att tekniken kan leda till en mer resurseffektiv konsumtion och därmed minska miljöpåverkan.

Men omvänt kan konsekvensen också bli en ökad konsumtion och miljöpåverkan.

Studien ingår som en del i underlaget till Naturvårdsverkets arbete med att följa upp miljömålen i den fördjupade utvärderingen 2015 som ska presenteras i september i år.

Läs mer här och här.