Digitalt verktyg ska öka hållbarheten i naturturismföretag